ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

Διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης.
Διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης αποτελούνται από: Ανιχνευτές, Κομβίο αναγγελίας, Πίνακες πυρανίχνευσης, Απαραίτητα εξαρτήματα.
Χαρακτηριστικά:
Ανιχνευτές:
Ανιχνευτής αερίου, Δέσμη πυρανίχνευσης, Θερμικός και ορατού καπνού πυρανιχνευτής, Θερμικός πυρανιχνευτής, Ορατού καπνού πυρανιχνευτής.
Κομβίο αναγγελίας:
Κομβίο αναγγελίας, Κάλυμμα.
Πίνακες πυρανίχνευσης:
Πίνακας πυρανίχνευσης (έως 2 βρόχους), με μεταλλική πρόσοψη, με πλαστική πρόσοψη.
Απαραίτητα εξαρτήματα:
Ενδεικτικό φωτιάς, Ενσωματωμένος εκτυπωτής, Εξωτερικός εκτυπωτής, Λογισμικό, Λογισμικό προγραμματισμού, Προγραμματιστής.

VIEW
  • 2
  • 3
  • 4
TOP