ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Συστήματα πυρανίχνευσης Ναυτιλίας.
Συστήματα πυρανίχνευσης για Ναυτιλία. Διατίθενται Διευθυνσιοδοτούμενο και Συμβατικό σύστημα πυρανίχνευσης.
Προϊόντα για τα συστήματα πυρανίχνευσης Ναυτιλίας.
Διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης για Ναυτιλία:
Αναλογικός ανιχνευτής, Ανιχνευτής ορατού καπνού, Απομονωτής βραχυκυκλώματος, Μονάδα εισόδου εξόδου, Μπουτόν ασφαλείας, Πίνακας.
Συμβατικό σύστημα πυρανίχνευσης για Ναυτιλία:
Ανιχνευτής ορατού καπνού, Μπουτόν ασφαλείας, Πίνακας, Σειρήνες.
Χαρακτηριστικά προϊόντων για διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης Ναυτιλίας.

Αναλογικός ανιχνευτής:

Αναλογικός ανιχνευτής διευθυνσιοδοτούμενος διαθέτει δύο αισθητήρες, έναν για τον καπνό και έναν για τη θερμότητα και η απόφαση συναγερμού προέρχεται από έναν από τους δύο αισθητήρες.

Ανιχνευτής ορατού καπνού:

Ανιχνευτής ορατού καπνού είναι διευθυνσιοδοτούμενος και χρησιμοποιείται σε πλοία.

Απομονωτής βραχυκυκλώματος:

Είναι αμφίδρομη, μη διευθυνσιοδοτούμενη συσκευή που χρησιμοποιείται σε διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα. Για να ανιχνεύσει και να απομονώσει τμήμα του βρόγχου μεταξύ δυο απομονωτών σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Εγκαθίστανται σε διευθυνσιοδοτούμενο βρόχο, και τροφοδοτείται από αυτόν και διαβάζει συνεχώς το επίπεδο της τάσης και τη ροή του ρεύματος.

Μονάδα εισόδου εξόδου.

Μπουτόν ασφαλείας:

Μπουτόν πυρασφαλείας είναι συσκευή χειροκίνητης ενεργοποίησης του πίνακα πυρανίχνευσης. Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 54-11, IEC 60092-504, IEC 60533.

Πίνακας:

Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης 2 βρόχων με δυνατότητα επέκτασης μέχρι και 8 βρόχους. Ο πίνακας είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 54-2 και EN 54-4.

Χαρακτηριστικά προϊόντων για συμβατικό σύστημα πυρανίχνευσης Ναυτιλίας.

Ανιχνευτής ορατού καπνού:

Συμβατικός ανιχνευτής ορατού καπνού (οπτικοηλεκτρονικός) και κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 54-7, IEC 60092-504, IEC 60533.

Μπουτόν ασφαλείας:

Πρόκειται για μπουτόν τα οποία χρησιμοποιούνται σε πλοία και ενεργοποιούν το σύστημα πυρανίχνευσης χειροκίνητα. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε συνεργασία με τους ανιχνευτές.

Πίνακας:

Η οικογένεια περιλαμβάνει 3 πίνακες (8, 12 και 16 ζωνών) με ομοιόμορφο τρόπο χειρισμού και ενδείξεις. Διαθέτουν 2 εξόδους για σειρήνες, ρελέ συναγερμού, ρελέ σφάλματος και προγραμματιζόμενο βοηθητικό ρελέ.

Σειρήνες:

Τα μοντέλα αυτά αποτελούν μέσα ένδειξης του πίνακα πυρανίχνευσης που δίνουν ηχητική σήμανση με την σειρήνα, και οπτική σήμανση με το φάρο που περιέχουν. Μπορούν να συνεργαστούν με οποιοδήποτε πίνακα πυρανίχνευσης.

Συστήματα πυρανίχνευσης Ναυτιλίας είναι κατάλληλες για Ναυτιλιακές εφαρμογές.

VIEW
  • 2
  • 3
  • 4
TOP