2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝO

Διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης για ναυτιλία.
Διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης για ναυτιλία και προϊόντα: Αναλογικός ανιχνευτής, Ανιχνευτής ορατού καπνού, Απομονωτής βραχυκυκλώματος, Μονάδα εισόδου εξόδου, Μπουτόν ασφαλείας, Πίνακας.
Διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης για ναυτιλία, τα προϊόντα που αποτελείται και χαρακτηριστικά αυτών.
Χαρακτηριστικά προϊόντων για διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης για ναυτιλία:

Αναλογικός ανιχνευτής:

Αναλογικός ανιχνευτής διευθυνσιοδοτούμενος διαθέτει δύο αισθητήρες, έναν για τον καπνό και έναν για τη θερμότητα και η απόφαση συναγερμού προέρχεται από έναν από τους δύο αισθητήρες.

Ο ανιχνευτής διαθέτει επίσης μια ενδεικτική λυχνία LED που είναι ορατή από την προβολή 360˚ και αναβοσβήνει κάθε 8 δευτερόλεπτα για να υποδείξει καλή λειτουργία (κατάσταση ηρεμίας). Σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς η ένδειξη LED ανάβει συνεχώς μέχρι να υπάρξει σήμα επαναφοράς από τον πίνακα. Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει ακόμη και όταν σιωπάμε τις σειρήνες, για να μας δείξει τον ανιχνευτή που εξέδωσε το συναγερμό.

Ανιχνευτής ορατού καπνού:

Ανιχνευτής ορατού καπνού είναι διευθυνσιοδοτούμενος και χρησιμοποιείται σε πλοία.

Στον πίνακα στέλνει μια αναλογική τιμή που εξαρτάται από την ποσότητα του καπνού που υπάρχει στο χώρο. Η τιμή αυτή είναι 100 σε καπνό 0,120 dB/m(μικρή ποσότητα καπνού). Εργοστασιακά ο πίνακας είναι ρυθμισμένος να δίνει συναγερμό όταν η τιμή που δέχεται από τους ανιχνευτές BSR-6055/είναι μεγαλύτερη από 110.

Απομονωτής βραχυκυκλώματος:

Είναι αμφίδρομη, μη διευθυνσιοδοτούμενη συσκευή που χρησιμοποιείται σε διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα. Για να ανιχνεύσει και να απομονώσει τμήμα του βρόγχου μεταξύ δυο απομονωτών σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Εγκαθίστανται σε διευθυνσιοδοτούμενο βρόχο, και τροφοδοτείται από αυτόν και διαβάζει συνεχώς το επίπεδο της τάσης και τη ροή του ρεύματος.
Μονάδα εισόδου εξόδου.

Μπουτόν ασφαλείας:

Μπουτόν πυρασφαλείας είναι συσκευή χειροκίνητης ενεργοποίησης του πίνακα πυρανίχνευσης. Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 54-11, IEC 60092-504, IEC 60533.

Πίνακας:

Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης 2 βρόχων με δυνατότητα επέκτασης μέχρι και 8 βρόχους. Ο πίνακας είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 54-2 και EN 54-4.

Για τη συμμόρφωση με την έγκριση LPCB, ο μέγιστος αριθμός των βρόχων που συνδέονται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4.

Σε κάθε βρόχο του μπορούν να συνδεθούν μέχρι 150 συνολικά σημεία, τα οποία μπορεί να είναι όλα συσκευές εισόδου (ανιχνευτές, κομβία ), συσκευές εξόδου και απομονωτές γραμμής. Όμως σύμφωνα με τον κανονισμό EN 54-2 o συνολικός αριθμός των συσκευών στον πίνακα στους βρόχων δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των 512.

Για τη συμμόρφωση με την έγκριση LPCB, ο μέγιστος αριθμός των ανιχνευτών και τα σημεία κλήσης που συνδέονται σε ένα πίνακα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 512.

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων
TOP
Added to wishlist! VIEW WISHLIST