2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Αναλογικός ανιχνευτής

Πληροφορίες:

Αναλογικός ανιχνευτής διευθυνσιοδοτούμενος διαθέτει δύο αισθητήρες, έναν για τον καπνό και έναν για τη θερμότητα και η απόφαση συναγερμού προέρχεται από έναν από τους δύο αισθητήρες.

SHARE

Περιγραφή

Ο ανιχνευτής διαθέτει επίσης μια ενδεικτική λυχνία LED που είναι ορατή από την προβολή 360˚ και αναβοσβήνει κάθε 8 δευτερόλεπτα για να υποδείξει καλή λειτουργία (κατάσταση ηρεμίας). Σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς η ένδειξη LED ανάβει συνεχώς μέχρι να υπάρξει σήμα επαναφοράς από τον πίνακα. Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει ακόμη και όταν σιωπάμε τις σειρήνες, για να μας δείξει τον ανιχνευτή που εξέδωσε το συναγερμό.

Χαρακτηριστικά

TOP