2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Γεννήτριες

Γεννήτριες αερολύματος είναι ένα καινοτόμο προϊόν, σχεδιασμένες για κατάσβεση φωτιάς ολικής κατάκλισης σε κλειστούς χώρους. Το υλικό κατάσβεσης είναι φιλικό προς το περιβάλλον και αποτελεί υποκατάστατο του αερίου Halon καθώς και άλλων υλικών κατάσβεσης.

Γεννήτριες Clean Agent

Ένα σύστημα γεννήτριας για κατάσβεση φωτιάς τύπου Α (Στερεών Επιφανειών), Β (Υγρών) και Γ (Αερίων). Εμποδίζει την εκ νέου ανάφλεξη (προκαλεί αδρανοποίηση) για πυρκαγιές τύπου Ε σε κλειστούς χώρους.

Το αερόλυμα δημιουργεί στο εσωτερικό του δοχείου μέσω της καύσης του υλικού που περιέχει. Ψύχει από μια ειδικού τύπου φλόγα και εκτοξεύει από μια ειδικά σχεδιασμένη έξοδο, έτσι απορροφά τη θερμότητα.
Παράγει μικροσωματίδια αδρανούς ξηράς κόνεως τα οποία σβήνουν τη φωτιά με φυσικά αλλά και χημικά μέσα.

Που στοχεύει

Η σειρά γεννητριών αερολύματος στοχεύει κατά κύριο λόγο στην προστασία χώρων, καθορισμένων αλλά και κλειστών. Ώστε να παραμένει δυνατή η παραμονή της απαιτούμενης ποσότητας αερολύματος για ένα απαραίτητο χρονικό διάστημα. Ο σκοπός είναι για την διασφάλιση της αποτελεσματικής κατάσβεσης φωτιάς.

Όταν μια πυρκαγιά ανιχνεύεται, οι αισθητήρες πυρανίχνευσης μεταδίδουν ένα ηλεκτρικό σήμα στην μονάδα του αερολύματος. Η οποία με τη σειρά της, ενεργοποιεί τον ηλεκτρικό αναφλεκτήρα. Κατόπιν, απελευθερώνει το υλικό κατάσβεσης σε μορφή αερολύματος, το οποίο κατακλύζει (ολικά) τον χώρο. Με αυτό τον συγκεκριμένο τρόπο σβήνει την πυρκαγιά.

Γεννήτριες αερολύματος

Η γεννήτρια είναι καινοτόμο προϊόν και βασίζεται στην φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία SFE Powed Aerosol. Παραμένει στη λίστα SNAP Halon Alternatives SNAP ως Powdered Aerosol A, σχεδιασμένη για συνολικές εφαρμογές καταστολής πυρκαγιάς.

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων
TOP
Added to wishlist! VIEW WISHLIST