ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Γεννήτριες.
Οι γεννήτριες αερολύματος είναι ένα καινοτόμο προϊόν, σχεδιασμένα για κατάσβεση ολικής κατάκλισης σε κλειστούς χώρους. Το υλικό κατάσβεσης είναι φιλικό προς το περιβάλλον και αποτελεί υποκατάστατο του αερίου Halon καθώς και άλλων υλικών κατάσβεσης.
Γεννήτρια Clean Agent:
Ένα σύστημα με γεννήτριες αερολύματος προορίζεται για κατάσβεση πυρκαγιών τύπου Α (Στερεών Επιφανειών), Β (Υγρών) και Γ (Αερίων). Εμποδίζει την εκ νέου ανάφλεξη (προκαλεί αδρανοποίηση) για πυρκαγιές τύπου Ε σε κλειστούς χώρους.
Το αερόλυμα δημιουργείται στο εσωτερικό του δοχείου μέσω της καύσης του υλικού που περιέχει, το οποίο ψύχεται από μια ειδικού τύπου φλόγα που εκτοξεύεται από μια ειδικά σχεδιασμένη έξοδο και απορροφά τη θερμότητα.
Το αερόλυμα δημιουργείται επιτόπου μέσω της χημικής αντίδρασης που λαμβάνει χώρα, σε ένα δοχείο που δεν βρίσκεται υπό πίεση, παράγοντας μικροσωματίδια αδρανούς ξηράς κόνεως η οποία σβήνει τη φωτιά με φυσικά αλλά και χημικά μέσα.
Η σειρά γεννητριών αερολύματος στοχεύει κατά κύριο λόγο στην προστασία χώρων, καθορισμένων και κλειστών. Ώστε να καθίσταται δυνατή η παραμονή της απαιτούμενης ποσότητας αερολύματος για ένα απαραίτητο χρονικό διάστημα με σκοπό την διασφάλιση της αποτελεσματικής κατάσβεσης.
Όταν μια πυρκαγιά ανιχνεύεται, οι αισθητήρες πυρανίχνευσης μεταδίδουν ένα ηλεκτρικό σήμα στην μονάδα του αερολύματος. Η οποία με τη σειρά της, ενεργοποιεί τον ηλεκτρικό αναφλεκτήρα. Κατόπιν, απελευθερώνεται το υλικό κατάσβεσης σε μορφή αερολύματος, το οποίο κατακλύζει (ολικά) τον χώρο, σβήνοντας με τον συγκεκριμένο τρόπο την πυρκαγιά.

Γεννήτρια αερολύματος:
Η γεννήτρια είναι καινοτόμο προϊόν και βασίζεται στην φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία SFE Powed Aerosol. Παρατίθεται στη λίστα SNAP Halon Alternatives SNAP ως Powdered Aerosol A, σχεδιασμένη για συνολικές εφαρμογές καταστολής πυρκαγιάς.

VIEW
  • 2
  • 3
  • 4
TOP
Added to wishlist! VIEW WISHLIST