2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Συστήματα πυρανίχνευσης

Τα συστήματα πυρανίχνευσης για Ναυτιλία, διευθυνσιοδοτούμενα, συμβατικά αλλά και αναλογική ανίχνευση αερίων. Κατάλληλα για οικιακούς αλλά και επαγγελματικούς χώρους. Επίσης και στους χώρους όπως πλοία αλλά και αεροπλάνα.

Σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης για την ανίχνευση αερίων. Ένα διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης περιέχει:

 • Ανιχνευτές
 • Ανιχνευτής αερίου
 • Δέσμη πυρανίχνευσης
 • Θερμικός και ορατού καπνού πυρανιχνευτής
 • Θερμικός πυρανιχνευτής αλλά και
 • Ορατού καπνού πυρανιχνευτής

Απαραίτητα εξαρτήματα

 • Ενδεικτικό φωτιάς
 • Ενσωματωμένος εκτυπωτής
 • Εξωτερικός εκτυπωτής
 • Λογισμικό αλλά και
 • Λογισμικό προγραμματισμού
 • Προγραμματιστής

Κομβία αναγγελίας

 • Κομβίο αναγγελίας αλλά και
 • Κάλυμμα

Πίνακες πυρανίχνευσης

 • με 2 βρόχους
 • μεταλλική πρόσοψη αλλά και
 • πλαστικής πρόσοψης

Σειρήνες

 • Σειρήνα πυρανίχνευσης
 • Σειρήνα πυρανίχνευσης με φλάς αλλά και
 • Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης

Συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης

Ανιχνευτές

 • Ανιχνευτής καπνού
 • Ανιχνευτής μονοξειδίου
 • Ανιχνευτής υγραερίου αλλά και φυσικού αερίου
 • Αυτόνομος ανιχνευτής αερίου
 • Αυτόνομος  ανιχνευτής μονοξειδίου
 • Δέσμη πυρανίχνευσης
 • Θερμικός πυρανιχνευτής
 • Θερμοδιαφορικός αλλά και μικτός πυρανιχνευτής
 • Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής
 • Θερμοδιαφορικός  πυρανιχνευτής
 • Οπτικός πυρανιχνευτής καπνού αλλά και
 • Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής

Απαραίτητα εξαρτήματα

 • Ενδεικτικό φωτιάς
 • Τηλεφωνητής αλλά και
 • Τηλεφωνητής με οθόνη

Κομβία αναγγελίας

 • Κάλυμμα
 • Κομβίο αναγγελίας εξωτερικού χώρου αλλά και
 • Κομβίο ακύρωσης πυρόσβεσης

Πίνακες πυρανίχνευσης

 • Πίνακας κατάσβεσης
 • Πίνακας πυρανίχνευσης αλλά και
 • Πίνακας πυρανίχνευσης plus

Σειρήνες

 • Σειρήνα
 • Σειρήνα με φλάς
 • Σειρήνα συναγερμού φωτιάς
 • Σειρήνα συναγερμού φωτιάς 114dB αλλά και
 • Σειρήνα συναγερμού φωτιάς 96dB
 • Φαροσειρήνα

Συστήματα πυρανίχνευσης για Ναυτιλία

Διευθυνσιοδοτούμενα:

 • Αναλογικός ανιχνευτής αλλά και
 • Ανιχνευτής ορατού καπνού
 • Απομονωτής βραχυκυκλώματος
 • Μονάδα εισόδου αλλά και εξόδου
 • Μπουτόν ασφαλείας
 • Πίνακας

Συμβατικά:

 • Ανιχνευτής ορατού καπνού
 • Μπουτόν ασφαλείας
 • Πίνακας
 • Σειρήνες.
Αναλογική ανίχνευση αερίων
 • Ανιχνευτές αερίων αντιεκρηκτικού τύπου
 • Απαραίτητος φωτισμός
 • Πίνακας
 • Στεγανοί αναλογικοί ανιχνευτές αερίων
VIEW
 • 2
 • 3
 • 4
TOP