2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

CLEAN AGENT

Πυροσβεστήρες CLEAN AGENT (καθαρός παράγοντας FS 49 C2) ασφαλές αέριο.

Οι πυροσβεστήρες CLEAN AGENT είναι ασφαλές για τον άνθρωπο. Το αέριο πυρόσβεσης που περιέχει καταστέλλει γρήγορα τη φωτιά και διατηρεί παράλληλα τις αναπνεύσιμες συγκεντρώσεις οξυγόνου στον αέρα.

Αυτό καθιστά δυνατή την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς με μικρότερο κίνδυνο για τους ανθρώπους.

Στην αρχή είχε ονομαστεί το αέριο Halotron II B/FS49C2 αλλά αργότερα χρησιμοποιήθηκε μόνο το όνομα FS 49 C2. Είναι αέριο διάλυμα 60-80% τετραφθοροαιθανίου ( R-134a ), 10-30% πενταφθοροαιθανίου ( R-125 ) και 10-30% διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Θερμική καταστολή πυρκαγιάς 

Το FS 49 C2 δρα παρόμοια με ένα αδρανές αέριο. Αυτός ο μηχανισμός είναι συνεπής, με την παρατήρηση ότι δεν υπάρχει μείωση του ρυθμού απελευθέρωσης θερμότητας πυρκαγιάς εφόσον η ποσότητα προστιθέμενου πυροσβεστικού μέσου είναι κάτω από ένα ορισμένο όριο. Μόλις προστεθεί περισσότερος πυροσβεστικός παράγοντας η φωτιά στη συνέχεια σβήνει.

Η διαφορά από τα αδρανή αέρια και το FS 49 C2 είναι ότι θα χρειαστεί λιγότερο αέριο για την κατάσβεση της φωτιάς αλλά και λιγότερος χώρος από την αποθήκευση του αερίου για το σύστημα πυρόσβεσης. Μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 50-90% εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης.

Συνέπεια 

Το αέριο περιέχει τετραφθοροαιθάνιο , πενταφθοροαιθάνιο αλλά και διοξείδιο του άνθρακα. Οι φυσικές του ιδιότητες είναι παρόμοιες με αυτές του Halon 1301.

Αντικατάσταση Halon 

Οι πυροσβεστήρες CLEAN AGENT προκαλούν λιγότερες ζημιές στο περιβάλλον και είναι ασφαλές με τον άνθρωπο. Το κύριο συστατικό του FS 49 C2 είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο αέριο αντικατάστασης για συστήματα ψύξης.

Επίσης έχει χαρακτηριστεί από μηδενικό συντελεστή δυνητικής καταστροφής του όζοντος (ODP). Το FS 49 C2 είναι κατάλληλο για αντικατάσταση του Halon 1301 της αναβάθμισης των υπαρχόντων συστημάτων Halon.

Εάν ένα δωμάτιο γεμίσει κατά 12% με FS 49 C2, αρκεί η κατάσβεση πυρκαγιάς. Ο απαραίτητος χρόνος για ένα σύστημα να απελευθερώσει το αέριο σε ένα δωμάτιο είναι: Θαλάσσιες εγκαταστάσεις: 8 δευτερόλεπτα. Χερσαίες εγκαταστάσεις: 10 δευτερόλεπτα.

Παρόλο που το ίδιο το αέριο FS 49 C2 στην χρήση δεν αφήνει επικίνδυνα αέρια, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή όταν εισέρχεστε σε ένα δωμάτιο μετά από πυρκαγιά. Κατά τη διαδικασία κατάσβεσης της πυρκαγιάς, το FS 49 C2 μπορεί απελευθερώνουν δυνητικά επιβλαβή αέρια στον αέρα.

Απαγόρευση κυκλοφορίας για τα αέρια Halon 

Το 1987 έγινε η απαγόρευση προς χρήση αερίων Halon λόγω της εξάντλησης του όζοντος αλλά και της επίδρασης των αερίων Halon επειδή καταστρέφουν το όζον. Οι χώρες είχαν λάβει παράταση στην άδειά τους να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το Halon μέχρι το 2010. Μετά το 2010 και θεωρείται σημαντικό, οι χώρες αντικαθιστούν το Halon τους με φιλικές προς το όζον εναλλακτικές λύσεις σύμφωνα με την υπογεγραμμένη συνθήκη.

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων
TOP
Added to wishlist! VIEW WISHLIST