2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Τμήμα Μηχανολόγων

Μελέτη πυρασφάλειας

Μελέτη Πυρασφάλειας

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη πυρασφάλειας καθώς και την διεκπεραίωση της στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πάσης φύσεως επαγγελματικούς χώρους και δραστηριότητες. Αναλαμβάνουμε μελέτες πυρασφαλείας οποιουδήποτε μεγέθους και πολυπλοκότητας.
Η εκπόνηση αξιόπιστων μελετών πυρασφαλείας δεν αποτελεί απλά μια εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας αλλά απαιτεί ταυτόχρονα εμπειρία και βαθιά γνώση του αντικείμενου της πυροπροστασίας που παρέχεται στον πελάτη μας με απόλυτη συνέπεια.

Άδεια Λειτουργίας

Αναλαμβάνουμε για εσάς όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για αδειοδότηση
πλήθους δραστηριοτήτων. Επίσης αναλαμβάνουμε και το σύνολο των
απαιτούμενων μελετών καθώς και την διεκπεραίωση στις αρμόδιες υπηρεσίες (
υπηρεσίες δόμησης, πυροσβεστική υπηρεσία, υγειονομική υπηρεσία, δήμο, κλπ.)

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ανανέωση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Το πρώτο και κύριο που πρέπει να έχει το κατάστημα μας είναι μελέτη πυρασφαλείας.

Εάν υπάρχει είδη κάποια μελέτη για τον χώρο μας. Σε αυτήν την περίπτωση βλέπουμε την μελέτη και αν δεν έχει κάποια αλλαγή, τότε μπορούμε να καταθέσουμε δικαιολογητικά για λήψη πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας. Αν έχουν γίνει αλλαγές που επηρεάζουν τα μετρά πυροπροστασίας ( π.χ. αν έχουν προστεθεί χώροι η δραστηριότητες) τότε πρέπει να γίνει τροποποίηση της μελέτης πυροπροστασίας σύμφωνα με την ανάλογη νομοθεσία.

Από την στιγμή που υπάρχει θεωρημένη μελέτη πυρασφαλείας χρειάζεται αυτή η μελέτη να υλοποιηθεί. Δηλαδή οποία μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας περιγράφονται σε αυτήν να γίνουν και στην πράξη. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοσή πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Σύμφωνα με την 13 πυροσβεστική διάταξη το πιστοποιητικό πυροπροστασίας εκδίδεται χωρίς αυτοψία από την πυροσβεστική υπηρεσία, απλά με την κατάθεση υπευθύνων δηλώσεων από τον ιδιοκτήτη, που να λέει ότι έχει εγκαταστήσει τα μέτρα πυροπροστασίας, από τον μηχανικό που να λέει ότι λειτουργούν καλός τα μόνιμα μέτρα πυρασφαλείας (αν υπάρχουν ) και από την επιχείρηση που αγοράστηκαν οι πυροσβεστήρες που να λέει ότι λειτουργούν καλώς. Επίσης, καταθέτουμε ένα παράβολο τον 10€ για να πάρουμε το βιβλίο ελέγχου και συντήρησης των ενεργητικών μέσων πυροπροστασίας.

TOP