2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CO2

Σύστηματα κατάσβεσης διοξείδιο του άνθρακα

Τα συστήματα κατάσβεσης διοξείδιο του άνθρακα, κατάλληλα για χρήση σε δωμάτιο υπολογιστών, δωμάτιο ελέγχου, ηλεκτρικός πίνακας, εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων, ηλεκτρονικές – ηλεκτρολογικές εφαρμογές, ψευδοροφές αλλά και ψευδοπατώματα, αρχεία, μουσεία, βιβλιοθήκες κ.λπ.

Μόνιμο σύστημα κατάσβεσης IG 541

To συστήματα κατάσβεσης διοξείδιο του άνθρακα IG 541 για την κατάσβεση πυρκαγιών σε ευαίσθητους χώρους, όπως:

 • σε χώρους τηλεφωνικών κέντρων
 • ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • ευπαθών συσκευών
 • μηχανημάτων κ.τ.λ.

Το ΙG 541 είναι μείγμα αζώτου (52%), αργού (40%) και διοξειδίου του άνθρακα (8%), είναι άοσμο, άχρωμο και μη διαβρωτικό. Δεν επηρεάζει το όζον και έχει μηδενική επίδραση στην αύξηση θερμότητας της ατμόσφαιρας.

Επίσης το ΙG 541 μειώνει το επίπεδο του οξυγόνου στο χώρο κάτω του 13%, με αυτό τον τρόπο σβήνει τη φωτιά.

Μόνιμο σύστημα κατάσβεσης MINOAS ® IG

Το πλήρης συστήματα κατάσβεσης διοξειδίου του άνθρακα IG “MINOAS-200″® & “MINOAS-300″® είναι Πιστοποιημένο στο σύνολο τους κατά VDS.

Δυνατότητα πλήρωσης των φιαλών IG έως 300bar. Επιτρέπει σωληνώσεις μεγάλου μήκους. Καθαρή ορατότητα μετά την εκτόνωση για την εκκένωση του χώρου.

Αδρανές και μη τοξικό αέριο, για αυτό το λόγο είναι κατάλληλο για χώρους με ανθρώπους. Το κατασβεστικό υλικό είναι 100% φιλικό προς το περιβάλλον. Επίσης είναι καθαρό αέριο και δεν αφήνει κατάλοιπα μετά την εκτόνωση.

Επομένως είναι κατάλληλο για:

 • δωμάτιο υπολογιστών, δωμάτιο ελέγχου
 • ηλεκτρικός πίνακας, εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων
 • ηλεκτρονικές και ηλεκτρολογικές εφαρμογές
 • ψευδοροφές και ψευδοπατώματα
 • αρχεία, μουσεία, βιβλιοθήκες κλπ.
Μόνιμο σύστημα κατάσβεσης CO2

To διοξείδιο του άνθρακα είναι άχρωμο, άγευστο, άοσμο αλλά και αδρανές αέριο. Κατά τη χρήση, δεν γίνεται καμία καταστροφή (σε αντίθεση με το νερό ή την ξηρά σκόνη, όπου σε πολλές περιπτώσεις η χρήση τους προκαλεί φθορές).

Είναι ακίνδυνο για τα περισσότερα υλικά, δεν μολύνει τα τρόφιμα και δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα.

Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χώρους:

 • με ευπαθείς ηλεκτρικές αλλά και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις,
 • πολύτιμα έργα τέχνης, πίνακες ή χειρόγραφα αλλά και αποθήκες
 • εύφλεκτων υγρών, ηλεκτρικούς υποσταθμούς, φούρνους αλλά και κλιβάνους.

Επειδή προκαλεί ασφυξία αντενδείκνυται η χρήση σε χώρους που υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα. Η τρισδιάστατη δράση του διοξειδίου του άνθρακα σημαίνει ότι μπορεί να καταπολεμήσει πυρκαγιές, τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Η γρήγορη κίνηση του δίνει τη δυνατότητα να διεισδύει σε οποιοδήποτε εμπόδιο διαμέσου κάποιου ανοίγματος και να φτάνει σε μη προσπελάσιμα αλλά και κρυφά σημεία.

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων
TOP
Added to wishlist! VIEW WISHLIST