ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Συστήματα κατάσβεσης.
Σύστημα κατάσβεσης clean agent, co2 (μόνιμο), wet chemical, ξηράς σκόνης, νέας τεχνολογίας, πυροσβεστικό συγκρότημα, γεννήτριες (για κλειστούς χώρους).
Χαρακτηριστικά:
Συστήματα κατάσβεσης CLEAN AGENT (Υποκατάστατο του Halon):
Είναι ένα κατασβεστικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται προς αντικατάσταση του Halon 1301 σε διάφορες εφαρμογές, με άκρως ικανοποιητικά αποτελέσματα. Είναι άοσμο, άχρωμο, ηλεκτρικά μη αγώγιμο και κατάλληλο για κατάσβεση πυρκαγιών τύπου A (Στερεά Καύσιμα) και τύπου Β (Υγρά Καύσιμα). Σύστημα κατάσβεσης:
THESEUS ® FK-5-1-12.
TALOS HFC-227ea.
Για ναυτιλία.

Συστήματα κατάσβεσης CO2 (Διοξείδιο του άνθρακα):
Χρησιμοποιείται στην κατάσβεση πυρκαγιών σε ευαίσθητους χώρους, όπως: σε χώρους τηλεφωνικών κέντρων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ευπαθών συσκευών, μηχανημάτων κ.τ.λ. Μόνιμο σύστημα κατάσβεσης:
IG 541.
MINOAS ® IG.
CO2.

Συστήματα κατάσβεσης WET CHEMICAL:
Καταστολή πυρκαγιών κατηγορίας (F) σε επαγγελματικά μαγειρεία. Σύστημα κατάσβεσης:
ACHILLES.
ALEXANDER THE GREAT.
DIAS.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ:
Σχεδιασμένες για κατάσβεση ολικής κατάκλισης σε κλειστούς χώρους.

Γεννήτρια Clean Agent. – Γεννήτρια αερολύματος.
Συστήματα κατάσβεσης ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ:
Αυτόματο σύστημα FIDIAS. – Αυτόματο σύστημα FIDIAS με πιεσοστάτη –  Αυτόματος πυροσβεστήρας μινιατούρα. – Σύστημα κατάσβεσης KYDON ®. – Σύστημα πυρόσβεσης για CNC μηχανήματα. – Σύστημα πυρόσβεσης για ηλεκτρικούς πίνακες.

ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ:
Σύστημα τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης:
Η ξηρά σκόνη είναι το κατασβεστικό μέσο καταστολής πυρκαγιών προερχομένων από στερεά, υγρά & αέρια καύσιμα.
Στις αντλίες καυσίμων προβλέπεται από ειδικές διατάξεις η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ανίχνευσης & καταστολής πυρκαγιάς με παροχή σημάτων συναγερμού & κατασβεστικό μέσο τη ξηρά σκόνη.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ:
Αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα:
Το πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελείται από:

Πετρελαιοκίνητη Αντλία ή Πετρελαιοκίνητη Αντλία και Ηλεκτροκίνητη Αντλία ή Πετρελαιοκίνητη Αντλία, Ηλεκτροκίνητη Αντλία και βοηθητική Αντλία Jockey.

Το πυροσβεστικό συγκρότημα συνοδεύεται από:

Πιεστική Δεξαμενή διαφόρων Χωρητικοτήτων & Πίεσης Λειτουργίας . Ηλεκτρικό Πίνακα ελέγχου Αυτόματης Λειτουργίας Εξαρτήματα Έλεγχου (π.χ. Ανεπίστροφες Βαλβίδες, Μανόμετρα, Πιεζοστάτες, Βάνες κτλ). ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ UL

VIEW
  • 2
  • 3
  • 4
TOP