2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Γεννήτρια αερολύματος

Η γεννήτρια αερολύματος βασίζεται στην φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία SFE Powed Aerosol, η οποία παρατίθεται στη λίστα SNAP Halon Alternatives SNAP ως Powdered Aerosol A, σχεδιασμένη για συνολικές εφαρμογές καταστολής πυρκαγιάς.

Κατηγορία:
SHARE

Περιγραφή

Διατίθεται σε:
• 50 gr.
• 100 gr.
• 200 gr.
• 500 gr.
• 1.000 gr.
• 5.000 gr.

Χαρακτηριστικά

TOP