2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Γεννήτρια Clean Agent

Οι γεννήτρια αερολύματος είναι ένα καινοτόμο προϊόν, σχεδιασμένα για κατάσβεση ολικής κατάκλισης σε κλειστούς χώρους. Το υλικό κατάσβεσης είναι φιλικό προς το περιβάλλον και αποτελεί υποκατάστατο του αερίου Halon καθώς και άλλων υλικών κατάσβεσης.
Ένα σύστημα με γεννήτριες αερολύματος προορίζεται για κατάσβεση πυρκαγιών τύπου Α (Στερεών Επιφανειών), Β (Υγρών) και Γ (Αερίων) και εμποδίζει την εκ νέου ανάφλεξη (προκαλεί αδρανοποίηση) για πυρκαγιές τύπου Ε δεδομένου ότι οι τελευταίες είναι εντός ορισμένου χώρου.
Η σειρά γεννητριών αερολύματος στοχεύει κατά κύριο λόγο στην προστασία χώρων καθορισμένων και κλειστών ώστε να καθίσταται δυνατή η παραμονή της απαιτούμενης ποσότητας αερολύματος για ένα απαραίτητο χρονικό διάστημα με σκοπό την διασφάλιση της αποτελεσματικής κατάσβεσης.
Το υλικό που εμπεριέχεται στη γεννήτρια αερολύματος καθορίζει την συγκέντρωση του κατασβεστικού υλικού, η οποία απαιτείται για κάθε τύπο πυρκαγιάς δεδομένου του όγκου που πρέπει να προστατευτεί.
Το αερόλυμα δημιουργείται στο εσωτερικό του δοχείου μέσω της καύσης του υλικού που περιέχει, το οποίο ψύχεται από μια ειδικού τύπου φλόγα που εκτοξεύεται από μια ειδικά σχεδιασμένη έξοδο και απορροφά τη θερμότητα. Το αερόλυμα δημιουργείται επιτόπου μέσω της χημικής αντίδρασης που λαμβάνει χώρα σε ένα δοχείο που δεν βρίσκεται υπό πίεση, παράγοντας μικροσωματίδια αδρανούς ξηράς κόνεως η οποία σβήνει τη φωτιά με φυσικά αλλά και χημικά μέσα.
Όταν μια πυρκαγιά ανιχνεύεται, οι αισθητήρες πυρανίχνευσης μεταδίδουν ένα ηλεκτρικό σήμα στην μονάδα του αερολύματος, η οποία με τη σειρά της, ενεργοποιεί τον ηλεκτρικό αναφλεκτήρα. Κατόπιν, απελευθερώνεται το υλικό κατάσβεσης σε μορφή αερολύματος, το οποίο κατακλύζει (ολικά) τον χώρο, σβήνοντας με τον συγκεκριμένο τρόπο την πυρκαγιά.

Κατηγορία:
SHARE

Περιγραφή

• Έχει εγκριθεί ως εναλλακτική λύση κατά του Halon για χώρους όπου δεν υπάρχουν άνθρωποι.
• Δεν καταστρέφει το όζον.
• Φιλικό προς το περιβάλλον.
• Μη τοξικό.
• Υψηλή αποδοτικότητα.
• Δοχεία που δεν είναι υπό πίεση.
• Δεν απαιτούνται σωληνώσεις ή ακροφύσια.
• Δεν απαιτείται σύνδεση με πίνακα πυρανίχνευσης.
• Αποτελεσματικό ακόμα και σε μικρές ποσότητες.
• Δεν χρήζει συντήρησης.
• Βολικό-Ασφαλές-Απλό.
• Οικονομικό.
• Ενδείκνυται για φωτιές τύπου A (Επιφανείας)-B-C-E ολικής κατάκλισης.
• Εισηγμένο στον κατάλογο EPA-SNAP ως αερόλυμα σκόνης A (SFE).
• Σχεδιασμένο ώστε να ικανοποιεί τα πρότυπα NFPA 2010 και PrEN15276.
Υπεύθυνη επιλογή προς το περιβάλλον.

Προϊόν:
• Μη διαβρωτικό.
• Μη τοξικό.
• Μη επιβλαβές ή ερεθιστικό.
• Χωρίς μεταλλαξιογόνες επιδράσεις στο περιβάλλον ή στον άνθρωπο.
• Δεν βλάπτει το όζον (GWP).
Πιστοποιημένο κατά UL & EN ISO 9094-1/2.

Χαρακτηριστικά

TOP