Δωρεάν μελέτη - εκτίμηση στον χώρο σας.

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας.

Ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Ανιχνευτής ορατού καπνού

Πληροφορίες:

Ανιχνευτής ορατού καπνού είναι διευθυνσιοδοτούμενος και χρησιμοποιείται σε πλοία.

SHARE

Περιγραφή

Στον πίνακα στέλνει μια αναλογική τιμή που εξαρτάται από την ποσότητα του καπνού που υπάρχει στο χώρο. Η τιμή αυτή είναι 100 σε καπνό 0,120 dB/m(μικρή ποσότητα καπνού). Εργοστασιακά ο πίνακας είναι ρυθμισμένος να δίνει συναγερμό όταν η τιμή που δέχεται από τους ανιχνευτές BSR-6055/είναι μεγαλύτερη από 110.

Χαρακτηριστικά

TOP