2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Απομονωτής βραχυκυκλώματος

Πληροφορίες:

Είναι αμφίδρομη, μη διευθυνσιοδοτούμενη συσκευή που χρησιμοποιείται σε διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα. Για να ανιχνεύσει και να απομονώσει τμήμα του βρόγχου μεταξύ δυο απομονωτών σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Εγκαθίστανται σε διευθυνσιοδοτούμενο βρόχο, και τροφοδοτείται από αυτόν και διαβάζει συνεχώς το επίπεδο της τάσης και τη ροή του ρεύματος.

SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP