2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Κάλυμμα

Κάλυμμα για το κομβίο αναγγελίας.

• Διάφανο πλαστικό καπάκι προστασίας.
• Εύκολη τοποθέτηση.

SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP