2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης

Πληροφορίες:

Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης.

• Χωρίς απομονωτή. Διατίθεται και με απομονωτή.
• Επιτοίχια σειρήνα με φλας.
• 2 επίπεδα ήχου επιλέξιμα από τον πίνακα – 85dB / 95dB.
• 32 τύποι ήχου επιλέξιμα από τον πίνακα.
• Τροφοδότηση από βρόχο.
• Τοποθετείτε σε βάση B124.
• Ενσωματωμένος απομονωτής βρόχου.
• Πιστοποιημένο κατά EN54 – 3/23.

Κατηγορία:
SHARE

Περιγραφή

• Εύρος τάσης λειτουργίας 15 – 32VDC (ονομαστική 27VDC).
• Ονομαστική κατανάλωση (σε κατάσταση αναμονής) <500μΑ @ 27VDC.
• Διάμετρος καλωδίων κλέμμας 2,5mm².
• Θερμοκρασία λειτουργίας -10° C έως + 50° C.
• Προστασία IP43C.
• Βάρος 183g.
• Διαστάσεις (χωρίς βάση) 116x55mm.

Μέγιστη κατανάλωση (τύπος κύριου τόνου 27):
• Χαμηλό επίπεδο έντασης ήχου, μόνο ήχος <5mA.
• Χαμηλό επίπεδο έντασης ήχου και στροβοσκοπίου <12mA.
• Υψηλό επίπεδο έντασης, μόνο ήχος <16,5mA.
• Υψηλό επίπεδο έντασης ήχου και στροβοσκοπίου <22mA.

Μέγιστη κατανάλωση (άλλοι τύποι τόνων):
• Χαμηλή ένταση ήχου, μόνο ήχος <4mA.
• Χαμηλό επίπεδο έντασης ήχου και στροβοσκοπίου <11mA.
• Υψηλό επίπεδο έντασης, ήχος μόνο <10mA.
• Υψηλό επίπεδο έντασης ήχου και στροβοσκοπίου <16,5mA.

Χαρακτηριστικά

TOP