Δωρεάν μελέτη - εκτίμηση στον χώρο σας.

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας.

Ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Ενδεικτικό φωτιάς

Ενδεικτικό φωτιάς που παρέχεται για την οπτική ένδειξη ενός ή περισσότερων αυτόματων ανιχνευτών.

• Έως 3 ανιχνευτών της ίδιας σειράς.
• Η ένδειξη Led στο κέντρο και ο ειδικός σχεδιασμός παρέχει μέγιστη οπτική ένδειξη 24V/ max 30ma.
• Πιστοποιημένο σύμφωνα με ΕΝ 54-23.

SHARE

Περιγραφή

• Τρέχουσα κατανάλωση σε ενεργοποιημένη κατάσταση 30mA διάμετρος καλωδίων κλέμμας: 0,5 / 2,5mm².
• Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ° C / + 60° C.
• Βάρος: 42g.
• Διαστάσεις: 85x85x20mm.

Χαρακτηριστικά

TOP