Δωρεάν μελέτη - εκτίμηση στον χώρο σας.

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας.

Ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Κομβίο αναγγελίας

Πληροφορίες:

Κομβίο αναγγελίας για συστήματα πυρανίχνευσης με TTE πρωτόκολλο επικοινωνίας.

• Ενσωματωμένος απομονωτής βρόχου.
• Βαθμός προστασίας IP67 σύμφωνα με ΕΝ 60529.

SHARE

Περιγραφή

• Τάση λειτουργίας 15 – 32VDC.
• Κατανάλωση με επικοινωνία (μέγιστη) 160μA @ 27VDC.
• Κατανάλωση σε ενεργοποίηση 3mA.
•Καλώδια εγκατάστασης 2,5mm².
• Θερμοκρασία λειτουργίας -10° C έως + 60° C.
• Βαθμός προστασίας IP67.
• Βάρος ~ 262g.

Χαρακτηριστικά

TOP