Δωρεάν μελέτη - εκτίμηση στον χώρο σας.

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας.

Ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Λογισμικό

Λογισμικό για την διασύνδεση των πινάκων.

• Το λογισμικό παρακολουθεί την κατάσταση των ανιχνευτών με την αντίστοιχη τους ζώνη. Επίσης ανιχνεύει σφάλματα στον πίνακα και επιτρέπει τον έλεγχο του πίνακα.
• Το λογισμικό παράγει οπτικά και ηχητικά σήματα σε περίπτωση συναγερμού ή σφάλματος και επιτρέπει την άμεση εισαγωγή αρχείων από το λογισμικό προγραμματισμού ProsTE, που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση κατόψεων του συστήματος.

SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP