2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Λογισμικό

Λογισμικό για την διασύνδεση των πινάκων.

• Το λογισμικό παρακολουθεί την κατάσταση των ανιχνευτών με την αντίστοιχη τους ζώνη. Επίσης ανιχνεύει σφάλματα στον πίνακα και επιτρέπει τον έλεγχο του πίνακα.
• Το λογισμικό παράγει οπτικά και ηχητικά σήματα σε περίπτωση συναγερμού ή σφάλματος και επιτρέπει την άμεση εισαγωγή αρχείων από το λογισμικό προγραμματισμού ProsTE, που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση κατόψεων του συστήματος.

SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP