2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Πιστοποιημένη προσωπίδα ημίσεως (Σιλικόνη)

Πληροφορίες:

Προσωπίδα ημίσεως προσώπου, με θέση για δύο φίλτρα (δεν συμπεριλαμβάνονται).
Πιστοποιημένη κατα Dir EC/89/686 EN140: 98 – CE426

Κατηγορία:
SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP