Δωρεάν μελέτη - εκτίμηση στον χώρο σας.

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας.

Ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Ακροφύσιο πλαστικό

Ακροφύσιο πλαστικό με θηλυκό σπείρωμα 1”.
Συνοδεύεται από μαστό – αρσενικό.

Κατηγορία:
SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP