2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Ακροφύσιο πλαστικό

Ακροφύσιο πλαστικό με θηλυκό σπείρωμα 1”.
Συνοδεύεται από μαστό – αρσενικό.

Κατηγορία:
SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP