2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Αυτόματος πυροσβεστήρας μινιατούρα

Πληροφορίες:

Ενσωματωμένη ασφάλεια.
Ο αυτόματος πυροσβεστήρας – μινιατούρα (AMFE) προστατεύει αξιόπιστα τις συσκευές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό, οικιακές συσκευές και καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως ερμάρια, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, τηλεοράσεις, κ.λπ από πυρκαγιά. Ο AMFE ανιχνεύει και κατασβήνει τη φωτιά εντός της συσκευής, αποτρέποντας έτσι την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Πλυντήρια, τηλεοράσεις ή βιομηχανικές συσκευές τροφοδοσίας – η πρόκληση πυρκαγιάς σε μηχανήματα αποτελεί σοβαρή απειλή η οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι ζημιές που προκαλούνται από πυρκαγιές είναι τεράστιες, και δεν περιορίζονται μόνο στον οικιακό τομέα. Υπάρχει επίσης μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς στον βιομηχανικό κλάδο και στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Άλλο ένα παράδειγμα είναι οι συλλογές μεγάλης αξίας, οι οποίες ενέχουν διαρκώς τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Η πρόκληση αφορά στην αυτόματη ανίχνευση, χωρίς την ανάγκη παροχής ρεύματος, και την κατάσβεση πυρκαγιών σε πρώιμο στάδιο, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο μεγαλύτερη ασφάλεια. Απαιτείται λοιπόν ένα σύστημα με δυνατότητα κατάσβεσης των πυρκαγιών αυτών, με αξιόπιστο, γρήγορο και εύκολο τρόπο, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς την ανάγκη εξωτερικών πηγών εντός μιας συσκευής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ AMFE

SHARE

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά:

S-AMFE / AMFE με συνδέσεις αισθητήρων.
Ο αυτόματος πυροσβεστήρας-μινιατούρα (ΑΜFE) δεν απελευθερώνει μόνο το αέριο πυρόσβεσης, αλλά προειδοποιεί για την επάρκεια του αερίου. Σε εγκαταστάσεις όπου η προσβασιμότητα είναι περιορισμένη, ο AMFE μπορεί να συνδεθεί σε σύστημα παρακολούθησης μέσω δύο συνδέσμων για την ανάγνωση ψηφιακού σήματος.
Κατά την ενεργοποίηση του AMFE (π.χ. έλεγχος γραμμής μέσω PLC ή συσκευής παρακολούθησης) ο σταθερός και συνεχής έλεγχος μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε με ακρίβεια εάν υπάρχει πιθανότητα να έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε κάποιο σημείο, σε μια εγκατάσταση με σχετικά δύσκολη πρόσβαση. Ο S-AMFE βαθμονομείται για τυπικά σήματα PLC 24V/48V και 1000 mA. Οι σύνδεσμοι είναι τυποποιημένοι (ακροδέκτες 6,3 mm τύπου blade), ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής.

R-AMFE / AMFE, ο οποίος μπορεί επιπλέον να ενεργοποιηθεί από απόσταση.
Η λειτουργία του R-AMFE είναι παρόμοια με εκείνη του συμβατικού AMFE, με απελευθέρωση του αερίου κατάσβεσης, όταν διαρρηγνύεται η θερμολυχνία μετά την επίτευξη της θερμοκρασίας ενεργοποίησης μέσω θερμότητας (παρόμοια με ένα σύστημα καταιονισμού).
Επιπλέον, ο RAMFE μπορεί να ενεργοποιηθεί από απόσταση μέσω ενεργοποίησης ενός σήματος ρεύματος στον R-AMFE, το οποίο προκαλεί ταχεία και επακριβή αύξηση της θερμοκρασίας στη λυχνία, με αποτέλεσμα την έκρηξη της θερμολυχνίας και την απελευθέρωση του αερίου κατάσβεσης. Ο R-AMFE μπορεί επίσης να λειτουργεί πιο γρήγορα από έναν παραδοσιακό AMFE, εάν ελέγχεται μέσω συσκευής παρακολούθησης η οποία επίσης διαβάζει, για παράδειγμα, σήματα ανίχνευσης καπνού και, κατά την έγκαιρη ανίχνευση του καπνού ενεργοποιεί το σήμα για την απελευθέρωση τουR – AMFE, ακόμη και πριν από τη μεγάλη συσσώρευση θερμότητας. Το ρεύμα που εφαρμόζεται καθορίζει το χρόνο έως την ενεργοποίηση του R-AMFE. Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις εφαρμογής για τον R-AMFE ορίζονται από τον πελάτη, απαιτείται η γνώμη του κατασκευαστή για τον καθορισμό των ηλεκτρικών και μηχανολογικών στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη καιη επαρκής λειτουργία.

Χαρακτηριστικά

TOP