ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Πυροσβεστήρες – Πυροσβεστικά είδη στην Θεσσαλονίκη.
Η εταιρεία fireEnd εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εδώ θα βρείτε όλα τα προϊόντα που αφορούν τους πυροσβεστήρες όπως ξηράς σκόνης, διοξειδίου του άνθρακα και αφρού – wet chemical και τα πυροσβεστικά είδη. Αναλαμβάνουμε την πώληση, συντήρηση, αναγόμωση του πυροσβεστήρα και παραδίδουμε με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις.
Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πυροσβεστήρων όπως οικιακής χρήσης και συστήματα οικιακής κουζίνας, σετ πυροσβεστικών ειδών, φορητοί, οροφής, τοπικής εφαρμογής, τροχήλατοι.
Ο πυροσβεστήρας είναι συσκευή ενεργητικής πυροπροστασίας  που χρησιμοποιείται στην κατάσβεση ή έλεγχο μικρών πυρκαγιών. Δεν αποσκοπεί να χρησιμοποιηθεί για μια πυρκαγιά εκτός ελέγχου, όπως στις πυρκαγιές που έχουν φτάσει στην οροφή. Απειλεί τον χρήστη (δηλαδή, δεν υπάρχει οδός διαφυγής, υπάρχει καπνός ή κίνδυνος έκρηξης, κλπ.), απαιτεί την πείρα της πυροσβεστικής.
Ένας πυροσβεστήρας αποτελείται από ένα κυλινδρικό δοχείο χειρός εγκλωβισμένης πίεσης που περιέχει έναν τύπο κατασβεστικού μέσου που θα εκλυθεί για την κατάσβεση μιας φωτιάς.
Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι πυροσβεστήρων: εγκλωβισμένης πίεσης και με φυσίγγιο. Στις μονάδες εγκλωβισμένης πίεσης, το προωθητικό αέριο αποθηκεύεται στον ίδιο θάλαμο με το μέσο πυρόσβεσης. Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μέσο, χρησιμοποιούνται διαφορετικά προωθητικά.
• Με τους ξηρούς χημικούς πυροσβεστήρες, χρησιμοποιείται συνήθως το άζωτο.
• Οι πυροσβεστήρες νερού και αφρού χρησιμοποιούν συνήθως τον αέρα.
• Οι πυροσβεστήρες εγκλωβισμένης πίεσης είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος.
Οι πυροσβεστήρες με φυσίγγιο περιέχουν το προωθητικό αέριο σε ένα ξεχωριστό φυσίγγιο που τρυπιέται πριν την εκκένωση, εκθέτοντας το προωθητικό στο κατασβεστικό μέσο. Αυτός ο τύπος δεν είναι τόσο συχνός. Χρησιμοποιείται κυρίως σε περιοχές όπως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπου χρησιμοποιούνται περισσότερο από τη συνηθισμένη χρήση. Έχουν το πλεονέκτημα της απλής και γρήγορης αναγόμωσης. Επιτρέπει στον χειριστή να εκκενώσει τον πυροσβεστήρα, να τον αναγομώσει και να επιστρέψει στη φωτιά σε λογικό χρόνο. Αντίθετα με τους πυροσβεστήρες εγκλωβισμένης πίεσης, χρησιμοποιούν πεπιεσμένο διοξείδιο του άνθρακα αντί του αζώτου, αν και φυσίγγια αζώτου χρησιμοποιούνται σε χαμηλής θερμοκρασίας μοντέλα (κατηγορίας -60). Είναι διαθέσιμοι σε ξηρό χημικό (κλάσεις ABC και B.C.) και σε ξηρής σκόνης (κλάση D), σε νερό, μέσα διαβροχής και αφρό.
• Οι πυροσβεστήρες χειρός ζυγίζουν από 0,5 έως 12 kg και είναι συνεπώς εύκολα μετακινήσιμοι με το χέρι.
• Οι τροχήλατοι πυροσβεστήρες ζυγίζουν συνήθως περισσότερο από 25 kg. Βρίσκονται συνήθως σε εργοτάξια, εργοστάσια, τροχιόδρομους αεροδρομίων, ελικοδρόμια, καθώς και σε αποβάθρες και μαρίνες.

VIEW
  • 2
  • 3
  • 4
TOP