2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

ΣΕΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Σετ πυροσβεστικών ειδών

Σετ πυροσβεστικών ειδών με πυροσβεστήρα 1kg, 2kg και 3kg πιστοποιημένα κατά CE.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πυροσβεστικό σετ 1kg περιέχει:
Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ABC 40% 1kg
Τρίγωνο αλλά και
Φαρμακείο Πιστοποιημένο κατά CE

Πυροσβεστικό σετ 2kg περιέχει:
Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ABC 40% 2kg
Τρίγωνο αλλά και
Φαρμακείο Πιστοποιημένο κατά CE

Πυροσβεστικό σετ ΠΛΗΡΗΣ περιέχει:
Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ABC 40% 1kg ή 2kg ή 3kg
Τρίγωνο
Φαρμακείο Πιστοποιημένο κατά CE
Αντανακλαστικό γιλέκο Πιστοποιημένο κατά CE EN 471 αλλά και
Θερμική κουβέρτα Πιστοποιημένη κατά CE

Προδιαγραφές πυροσβεστήρων

Οι φορητοί πυροσβεστήρες που φέρουν τα οχήματα:
Πληρούν τις διατάξεις της υπ’ αριθμό. Οικ. 16289/330/
19.5.1999 (ΦΕΚ 987/Β/27.5.1999) Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Περί «συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 97/23/ΕΚ» σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμό. 618/2005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3005 (Β’ 52)) απόφασης.

Επίσης φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, οι δε πιστοποιήσεις είναι στην ετικέτα των πυροσβεστήρων.
Περιοδικός επανέλεγχος σύμφωνα με την
Κοινή Υπουργική Απόφαση στην υπ’ αριθμό. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/
Β/20.1.2005) όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύει και φέρουν:

• την ετικέτα ελέγχου από Αναγνωρισμένη Εταιρεία
Συντήρησης Πυροσβεστήρων.

• το δακτύλιο ελέγχου στο λαιμό του πυροσβεστήρα μετά από κάθε ετήσια συντήρησή τους. Ο δακτύλιος πρέπει να αναγράφει
ανάγλυφα το έτος συντήρησης αλλά και ο χρωματισμός του
είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας συντήρησης − αναγόμωσης.

• Έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 3.07 αλλά και φέρουν τις προβλεπόμενες από
το πρότυπο σημάνσεις.

Έχουν ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα σύμφωνα
με το άρθρο 3 της παρούσας και για την κατηγορία του
οχήματος.

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων
TOP
Added to wishlist! VIEW WISHLIST