ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα.
Οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα είναι κατάλληλοι για την κατάσβεση φωτιάς τύπου: Υγρά καύσιμα, Αέρια καύσιμα και Ηλεκτρικό ρεύμα (ηλεκτρικούς πίνακες). Το διοξείδιο του άνθρακα (χημικός τύπος : CO2) είναι χημική ένωση που αποτελείται από δύο άτομα οξυγόνου ενωμένα με ομοιοπολικό δεσμό με ένα άτομο άνθρακα.

Είναι γραμμικό μόριο χωρίς διπολική ροπή. Περιέχει 27,3 % w/w άνθρακα και 72,7 % w/w οξυγόνο. Μπορεί να αποδοθεί με το συντακτικό τύπο: O=C=O. Είναι αέριο συστατικό της γήινης ατμόσφαιρας, άχρωμο, άοσμο και άγευστο. Στη στερεή του κατάσταση είναι γνωστό ως “ξηρός πάγος”.
Είναι άφλεκτο υλικό και χρησιμοποιείται υπό πίεση σε ορισμένους πυροσβεστήρες που είναι σχεδιασμένοι για κατάσβεση πυρκαγιών σε ηλεκτρικά βραχυκυκλώματα. Επίσης, χρησιμοποιούνται και για την πυροπροστασία πλοίων και μηχανοστασίων.
Είναι ένα καθαρό αέριο μέσο που εκτοπίζει το οξυγόνο. Η υψηλότερη αξιολόγηση για τους φορητούς πυροσβεστήρες 20 lb (9,1 kg) CO2 είναι 10B:C. Δεν προορίζεται για πυρκαγιές κατηγορίας A, επειδή το υψηλής πίεσης σύννεφο του αερίου μπορεί να διασκορπίσει τα καιόμενα υλικά. Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) δεν είναι κατάλληλο για πυρκαγιές που περιέχουν τη δικιά τους πηγή οξυγόνου, για μέταλλα ή μαγειρικά μέσα.

VIEW
  • 2
  • 3
  • 4
TOP
Added to wishlist! VIEW WISHLIST