2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Σωλήνας αναρρόφησης αφρού με φίλτρο

Πληροφορίες:

Σωλήνας αναρρόφησης αφρού διατίθεται σε:
• 1″.
• 1’’ x 1,5 m.
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ακροσωλήνιο εκτόξευσης νερού – αφρού 2”

SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP