Δωρεάν μελέτη - εκτίμηση στον χώρο σας.

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας.

Ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Αφρογεννήτρια με ενσωματωμένο μίκτη

Πληροφορίες:

Αλουμινίου 2” χαμηλής διόγκωσης 200 Lt/min, με λάστιχο αναρρόφησης αφρού.

SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP