Δωρεάν μελέτη - εκτίμηση στον χώρο σας.

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας.

Ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Κομβίο ακύρωσης πυρόσβεσης

Πληροφορίες:

Κομβίο ακύρωσης πυρόσβεσης επαναφερόμενο.

• Προαιρετικό προστατευτικό κάλυμα.
• Βαθμός προστασίας IP24D.
• Διαθέτει N/O ή Ν/C ξηρή επαφή.
• Συμβατό με όλους τους πίνακες κατάσβεσης.

SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP