2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Κομβίο ακύρωσης πυρόσβεσης

Πληροφορίες:

Κομβίο ακύρωσης πυρόσβεσης επαναφερόμενο.

• Προαιρετικό προστατευτικό κάλυμα.
• Βαθμός προστασίας IP24D.
• Διαθέτει N/O ή Ν/C ξηρή επαφή.
• Συμβατό με όλους τους πίνακες κατάσβεσης.

SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP