2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Κομβίο αναγγελίας

Πληροφορίες:

Κομβίο αναγγελίας φωτιάς με ένδειξη LED.

• Συμβατό με όλους τους συμβατικούς πίνακες.
• Βαθμός προστασίας IP40.
• Πιστοποιημένο σύμφωνα με ΕΝ 54-11.

SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP