Δωρεάν μελέτη - εκτίμηση στον χώρο σας.

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας.

Ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Κομβίο αναγγελίας

Πληροφορίες:

Κομβίο αναγγελίας φωτιάς με ένδειξη LED.

• Συμβατό με όλους τους συμβατικούς πίνακες.
• Βαθμός προστασίας IP40.
• Πιστοποιημένο σύμφωνα με ΕΝ 54-11.

SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP