2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Τηλεφωνητής με οθόνη

Τηλεφωνητής 20 τηλεφώνων με LCD οθόνη.
• Δυνατότητα ηχογράφησης 2 μηνυμάτων συνολικής διάρκειας 60 δευτερολέπτων.
• Δέχεται και PSTN τηλεφωνική γραμμή.
• Διαθέτει 4 trigger (2 θετικά – 2 αρνητικά) για ενεργοποίηση και αποστέλλει είτε SMS, είτε κάνει τηλεφωνική κλήση.
• Διαθέτει 3 εξόδους για χειρισμό συσκευών μέσω SMS.
• Διαθέτει εφαρμογή για smart phone, android & iphone (GSM DIALLER) για έλεγχο των 4 εξόδων.

SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP