Δωρεάν μελέτη - εκτίμηση στον χώρο σας.

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας.

Ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Συστολικοί μαστοί αλουμινίου

Πληροφορίες:

Χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή ρακόρ.
Διατίθεται σε:
• 1½ ” x 1”.
• 2” x 1”.
• 2” x 1 ½”.
• 2” x 2”.
• 2½” x 1”.
• 2½ ” x 1½”.
• 3” x 2”.
• 3” x 2½”.

SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP