2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Σύστημα κατάσβεσης για ναυτιλία

Πληροφορίες:

Συστήματα πυρόσβεσης Clean Agent ολικής κατάκλισης.
Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί από την ακτοφυλακή των ΗΠΑ δείχνουν ότι σχεδόν το 90% των πυρκαγιών σε σκάφη ξεκινούν στο χώρο του μηχανοστασίου. Οι ίδιες μελέτες δείχνουν ότι μόνο μία στις δέκα πυρκαγιές σκαφών σβήνεται επιτυχώς με τους τυπικούς φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης. Αυτό οφείλεται στις ενυπάρχοντες δυσκολίες κατά τη χειροκίνητη κατάσβεση της φωτιάς. Επιπλέον, οι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης αφήνουν υπολείμματα σκόνης ικανά να προκαλέσουν βλάβη στον κινητήρα και σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Τα συστήματα κατάσβεσης HFC-227ea & FE-241 αποτελεί ασφαλής και αποτελεσματική λύση για την προστασία του μηχανοστασίου σκαφών. Το σύστημα ενεργοποιείται θερμικά (χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση) στους 79ºC εκτονώνοντας το αέριο Clean Agent πολύ γρηγορότερα εν συγκρίσει με τον χρόνο αντίδρασης του πληρώματος του σκάφους, έχοντας ως αποτέλεσμα γρηγορότερη κατάσβεση και μικρότερες ζημίες (το υλικό δεν αφήνει κατάλοιπα όπως η σκόνη).
Clean Agents: FE-241® vs. HFC-227ea.
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο clean agent κατασβεστικά υλικά (υποκατάστατα του Halon). Το FE-241® (χλωροτετραφθοροαιθάνιο) είναι εγκεκριμένο για χώρους όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία (όπως τα μηχανοστάσια) και έχει εγκριθεί για χρήση στης ΗΠΑ. Το HFC-227ea (επταφθοριοπροπάνιο) είναι και αυτό εγκεκριμένο για χώρους όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία και η χρήση του έχει εγκριθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε πολλές άλλες χώρες εξαιτίας των μηδενικών επιπτώσεών του στο όζον. Και το FE-241® και το HFC-227ea θεωρούνται υποκατάστατα του Halon, σύμφωνα με το πρόγραμμα EPA’s SNAP.

SHARE

Περιγραφή

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος Clean Agent για Ναυτιλία:

• Η εκτόνωση είναι αυτόματη στους 79°C.
• Η ολική κατάκλιση στο μηχανοστάσιο πραγματοποιείται σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα για
τον γρήγορο περιορισμό της φωτιάς.
• Το Clean Agent αέριο, υποκατάστατο του Halon (FE-241® ή HFC-227ea) δεν αφήνει ζημιογόνα
υπολείμματα.
• Προστασία σε μικρά μηχανοκίνητα σκάφη αλλά και σε μεγάλες θαλαμηγούς με
μηχανοστάσια από 0,7m³ σε 85m³.
• Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν μειωμένο ασφάλιστρο (έκπτωση) για την ασφάλιση σκαφών που ήδη προστατεύονται από σύστημα κατάσβεσης.
• Το σύστημα περιλαμβάνει φιάλες που δύνανται να αναγομωθούν.
Οι φιάλες όμως που έχουν χρησιμοποιηθεί σε φωτιά δεν είναι αναγομώσιμες.
• Εγγύηση 3 χρόνων.

Εγκρίσεις & Πιστοποιήσεις.
Το σύστημα HFC είναι εγκεκριμένο από το FM, το U.S.C.G και τον Bureau Veritas.
Επιπρόσθετα, όλα τα συστήματα που περιέχουν το HFC-227ea είναι εγκεκριμένα κατά EN ISO 9094-1 και το EN ISO 9094-2 από τους Bureau Veritas, RINA, FM και είναι πιστοποιημένα κατά CE.

Υπάρχουν διαθέσιμες 3 σειρές:

1. MA2 Series
• Αυτόματη εκτόνωση με επιλογή για χειροκίνητη ενεργοποίηση όταν χρησιμοποιείται το καλώδιο χειροκίνητης ενεργοποίησης.
• Υπό προστασία Χώρος μέχρι 42m³.
• Εγκατάσταση σε κάθετη ή οριζόντια διάταξη.
• FE-241® ή HFC-227ea.

2. CG2 Series
• Αυτόματη ενεργοποίηση μόνο.
• Χώρος μέχρι 28m³.
• Εγκατάσταση σε κάθετη ή οριζόντια διάταξη.
• FE-241® ή HFC-227ea.

3. GA Series
• Σύστημα δύο (2) φιαλών για μεγαλύτερα σκάφη με μηχανοστάσια από 42m³ μέχρι 85m³.
• Οι φιάλες είναι συνδεδεμένες με εύκαμπτους ανοξείδωτους σωλήνες, ώστε να επιτρέπεται η σχεδόν ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των δύο φιαλών.
• Απαιτείται χρησιμοποίηση των καλωδίων χειροκίνητης ενεργοποίησης.
• Εγκατάσταση μόνο σε κάθετη διάταξη.
• Μόνο HFC-227ea.

Χαρακτηριστικά

TOP