2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Πυροσβεστικός σωλήνας 15/16 2″

Νέα ενισχυμένη εσωτερική πλαστική επίστρωση με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, όπως εξαιρετική αντοχή σε εφελκυστικές τάσεις.
Διαθέσιμά μήκη σωλήνα:
• 15 μέτρα Πιστοποιημένος κατά ΕΝ 14540 / MED / SOLAS.
• 20 μέτρα Πιστοποιημένος κατά ΕΝ MED / SOLAS.
• 20 μέτρα Πιστοποιημένος κατά ΕΝ 14540.
• 25 μέτρα Πιστοποιημένος κατά ΕΝ 14540.
• 30 μέτρα Πιστοποιημένος κατά ΕΝ 14540 / MED / SOLAS
• 30 μέτρα Πιστοποιημένος κατά ΕΝ 14540.
Έλεγχος αντοχής ένας προς ένας!

SHARE

Περιγραφή

TP: 48 bar
BP: ≥50

Χαρακτηριστικά

TOP