Δωρεάν μελέτη - εκτίμηση στον χώρο σας.

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας.

Ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Πυροσβεστικός σωλήνας 15/16 2½”

Νέα ενισχυμένη εσωτερική πλαστική επίστρωση με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, όπως εξαιρετική αντοχή σε εφελκυστικές τάσεις.
Διαθέσιμά μήκη σωλήνα:
• 15 μέτρα Πιστοποιημένος κατά ΕΝ 14540 / MED / SOLAS.
• 20 μέτρα (Απλός).
• 20 μέτρα Πιστοποιημένος κατά MED / SOLAS.
• 25 μέτρα (Απλός).
• 25 μέτρα Πιστοποιημένα κατά EN 14540 / MED / SOLAS.
• 30 μέτρα (Απλός).
• 30 μέτρα Πιστοποιημένα κατά EN 14540 / MED / SOLAS.
Έλεγχος αντοχής ένας προς ένας!

SHARE

Περιγραφή

TP: 48 bar.
BP: ≥50.

Χαρακτηριστικά

TOP