2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Πυροσβεστική φωλιά με ανέμη

Πλήρης πυροσβεστική φωλιά με ανέμη, με πυροσβεστικό σωλήνα 1 ¾” 8 bar / 15 bar δεμένο με ανοξείδωτο γαλβανιζέ σύρμα και προστατευτικά μανίκια. Με ρακόρ αλουμινίου ουρά και βόλτα, κρουνό και ακροσωλήνιο ρυθμιζόμενο αλουμινίου.

 

SHARE

Περιγραφή

• Μη συναρμολογημένη:
1 ¾” 8 bar ΕΛΟΤ ΚΑΤΑ DIN 14811 – 1.
1 ¾” 15 bar EN 14540.
• Συναρμολογημένη, έτοιμη προς χρήση:
1 ¾” 8 bar ΕΛΟΤ ΚΑΤΑ DIN 14811 – 1.
1 ¾” 15 bar EN 14540.

Χαρακτηριστικά

TOP