2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Προσαρμογέας storz αλουμινίου

Κατηγορία:
SHARE

Περιγραφή

Διαθέσιμη διάμετρο:
• 2″ x 1″ για 1″ λάστιχο νερού.
• 2″ x ¾” για ¾” λάστιχο νερού.

Χαρακτηριστικά

TOP