Δωρεάν μελέτη - εκτίμηση στον χώρο σας.

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας.

Ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Πιστοποιημένη πυρ/κή φωλιά (σωλήνα 1”)

Πληροφορίες:

Πιστοποιημένη πυροσβεστική φωλιά πλήρης – συναρμολογημένη με σωλήνα 1” (30m) και ακροσωλήνιο.
Πιστοποιημένη Κατά ΒSI / EN671, BSI / EN69
Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος): 840 x 840 x 300 mm

SHARE

Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις840 × 840 cm
TOP