Δωρεάν μελέτη - εκτίμηση στον χώρο σας.

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας.

Ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Πιστοποιημένη πυροσβεστική φωλιά (σωλήνα ¾”)

Πιστοποιημένη πυροσβεστική φωλιά πλήρης – συναρμολογημένη με σωλήνα ¾” (30m) με αυτόματη ανέμη και ακροσωλήνιο.
Πιστοποιημένη Κατά ΒSI / EN671, BSI / EN69.
Διαστάσεις: (ύψος x πλάτος x βάθος): 760 x 760 x 240 mm.

SHARE

Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις760 × 760 cm
TOP