2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Πίνακας πυρανίχνευσης

Πληροφορίες:

Είσοδοι: 4 – 8 – 12 – 16.

SHARE

Περιγραφή

Πίνακας για συστήματα πυρανίχνευσης, για αναλογική ανίχνευση αερίων με εισόδους: 4 – 8 – 12 – 16

Χαρακτηριστικά

TOP