Δωρεάν μελέτη - εκτίμηση στον χώρο σας.

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας.

Ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Πίνακας πυρανίχνευσης

Πληροφορίες:

Είσοδοι: 4 – 8 – 12 – 16.

SHARE

Περιγραφή

Πίνακας για συστήματα πυρανίχνευσης, για αναλογική ανίχνευση αερίων με εισόδους: 4 – 8 – 12 – 16

Χαρακτηριστικά

TOP