2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Περιγραφή

• Type: SLD-28/DZ.
Αυτονομία: 3h.
Κατανάλωση: 9,5VA.
Φωτεινή Ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία): 100/100 lm.
Λειτουργία: Συνεχούς.
Testing: Αυτοελεγχόμενο.

• Type: SLD-34/SP.
Αυτονομία: 3h.
Κατανάλωση: 9,5VA.
Φωτεινή Ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία): 125/125 lm.
Λειτουργία: Συνεχούς.
Testing: Αυτοελεγχόμενο.

• Type: SLD-44/SP.
Αυτονομία: 3h.
Κατανάλωση: 9,5VA.
Φωτεινή Ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία): 125/125 lm.
Λειτουργία: Συνεχούς.
Testing: Αυτοελεγχόμενο.

 

Χαρακτηριστικά

TOP