Δωρεάν μελέτη - εκτίμηση στον χώρο σας.

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας.

Ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Φωτιστικό ασφαλείας cbs

Τα φωτιστικά αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου είναι απαραίτητος ο φωτισμός ασφαλείας (cbs).
Κάθε φωτιστικό πρέπει να συνδέεται μόνιμα με την τάση τροφοδοσίας.
Η κεφαλή του GR-200/CBS/WP είναι περιστρεφόμενη.

Κατηγορία:
SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP