2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Φίλτρο κατάλληλο για σκόνη, υγρασία, καπνό, αεροζόλ

Πληροφορίες:

Φίλτρο για προσωπίδα ημίσεως (Λάστιχο – Σιλικόνης) 100 LD

Κατηγορία:
SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP