Δωρεάν μελέτη - εκτίμηση στον χώρο σας.

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας.

Ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Ακροσωλήνιο ορειχάλκινο τύπου DIFFUSER

Πληροφορίες:

Ακροσωλήνιο ορειχάλκινο τύπου DIFFUSER, ρυθμιζόμενης δέσμης, και με μοχλό ρύθμισης της ροής.

Κατηγορία:
SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP