2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Ακροσωλήνιο ορειχάλκινο τύπου DIFFUSER

Πληροφορίες:

Ακροσωλήνιο ορειχάλκινο τύπου DIFFUSER, ρυθμιζόμενης δέσμης, και με μοχλό ρύθμισης της ροής.

Κατηγορία:
SHARE

Χαρακτηριστικά

TOP