2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Αυτόματο σύστημα FIDIAS

Πληροφορίες:

Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης FIDIAS® HFC-227ea για πίνακες και κινητήρες.

• Μεγάλη ευελιξία χρήσης για κατηγορίες φωτιάς Α, Β, C όπως επίσης σε υπό προστασία χώρους με παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος.
• Μακρά διάρκεια ζωής προϊόντος (5-10 έτη αναλόγως του χώρου τοποθέτησης και συνθηκών του χώρου).
• Μηδενική συντήρηση καθ’ όλη την διάρκεια ζωής προϊόντος.
• Δεν υπάρχει παρουσία κυλίνδρου – το σύνολο του προϊόντος τοποθετείται μέσα στον υπό-προστασία χώρο.
• Δεν βλάπτει τον υπό-προστασία εξοπλισμό ούτε τον άνθρωπο κατά την εκτόνωση.
• Δυνατότητα σύνδεσης με πιεσοστατικό διακόπτη και συναγερμό ενεργοποίησης.
• Χρήση μανόμετρου ελέγχου πίεσης του κατασβεστικού υλικού.
• Περιβαλλοντολογικό φιλικό υλικό κατάσβεσης (HFC-227ea).
• Αυτόματη ενεργοποίηση προερχόμενη από διόγκωση του υλικού κατάσβεσης λόγο αύξησης θερμοκρασίας.
• 100% αυτόνομο σύστημα ανεξάρτητο από ηλεκτρικό ρεύμα.
• Απλή εγκατάσταση – δεν απαιτείται εκπαίδευση.
• Μπορεί να τοποθετηθεί σε χώρους με εύρος θερμοκρασίας από -20°C έως + 80°C με χρήση πιεσοστάτη.
• Μπορεί να τοποθετηθεί σε χώρους με εύρος θερμοκρασίας από -40°C έως + 90°C χωρίς πιεσοστάτη
• Θερμοκρασία ενεργοποίησης 105°C ± 3°C.

SHARE

Περιγραφή

Υλικό κατάσβεσης: ΗFC-227ea.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως + 90 °C.
Θερμοκρασία ενεργοποίησης: 105°C ± 3°C.
Διάρκεια ζωής προϊόντος: 5-10 έτη αναλόγως του χώρου τοποθέτησης και συνθηκών του χώρου.
Χρήση για κατηγορίες φωτιάς: Α, Β, C & σε υπό προστασία χώρους με παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος.
Πιεσοστάτη: Όχι.
Μήκος: 1-6 m.

Χαρακτηριστικά

TOP