2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα

Το αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με ευρωπαϊκές & αμερικανικές προδιαγραφές πυρόσβεσης από εξαρτήματα υψηλής αντοχής & προδιαγραφών προσφέροντας αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.
Το πυροσβεστικό συγκρότημα διατίθενται πλήρως συναρμολογημένα προσφέροντας ευκολία τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την εγκατάσταση. Το σύστημα είναι έτοιμο να λειτουργήσει με ρευματοδότη του ηλεκτρικού πίνακα και σύνδεση των συλλεκτών.
Το πυροσβεστικό δίκτυο καταλήγει μέσω σωληνώσεων σε Sprinkler νερού. Σε κατάσταση ηρεμίας το δίκτυο βρίσκεται πάντα υπό συγκεκριμένη πίεση. Σε κατάσταση αυτόματης λειτουργίας, όταν σε περίπτωση πυρκαγιάς παρατηρείται μικρή πτώση πίεσης του δικτύου εκκινεί αυτόματα η αντλία jockey και μόνο εάν η πτώση πίεσης συνεχιστεί εκκινεί η ηλεκτροκίνητη αντλία. Εάν η πτώση πίεσης συνεχιστεί, εκκινεί και η πετρελαιοκίνητη αντλία μέχρι η πίεση του δικτύου να φτάσει στη προεπιλεγμένη πίεση κατάστασης ηρεμίας.
Οι αντλίες του πυροσβεστικού συγκροτήματος δύναται να ενεργοποιηθούν χειροκίνητα από ειδικά κομβία ενώ σε κάθε αντλία υπάρχει βάνα απομόνωσης τόσο κατά στην αναρρόφηση όσο και στην εκτόνωση καθώς και ανεπίστροφη βαλβίδα.
Το πυροσβεστικό συγκρότημα (αντλίες & κινητήρες αντλιών, μηχανολογικά εξαρτήματα και ηλεκτρικός πίνακας) είναι τοποθετημένο σε χαλύβδινη βάση άκαμπτης κατασκευής.

SHARE

Περιγραφή

Το πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελείται από:

• Πετρελαιοκίνητη αντλία ή
• Πετρελαιοκίνητη αντλία και ηλεκτροκίνητη αντλία ή
• Πετρελαιοκίνητη αντλία, ηλεκτροκίνητη αντλία και βοηθητική αντλία Jockey.

Το πυροσβεστικό συγκρότημα συνοδεύεται από:

• Πιεστική δεξαμενή διαφόρων χωρητικοτήτων & πίεσης λειτουργίας.
• Ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου αυτόματης λειτουργίας.
• Εξαρτήματα ελέγχου (π.χ. ανεπίστροφες βαλβίδες, μανόμετρα, πιεσοστάτες, βάνες κτλ.)

Πιστοποιημένα κατά UL.

Χαρακτηριστικά

TOP