ΡΑΚΟΡ - ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ρακόρ – Λάστιχο στεγανοποίησης.

Εξαρτήματα για πυροσβεστικούς σωλήνες.

Εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τους πυροσβεστικούς σωλήνες όπως: Λάστιχο στεγανοποίησης, Πιστοποιημένα ρακόρ αλουμινίου (Βόλτα – σπείρωμα – ουρά), Ορειχάλκινο, Βρύσης, Προσαρμογέας (αλουμινίου, ορειχάλκινο), Συστολικοί μαστοί αλουμινίου.

Χαρακτηριστικά από εξαρτήματα πυροσβεστικού σωλήνα:

Λευκό λάστιχο στεγανοποίησης για ρακόρ:

Διατίθεται σε: 1½”. – 1¾”. – 1″. – 2″. – 2½”. – 3″. – 4″.

Πιστοποιημένα ρακόρ STORZ αλουμινίου – Βόλτα:

Διατίθεται σε: 2″. – 2½”.
Πιστοποιημένα κατά ΝΕΝ.

Ρακόρ STORZ Αλουμινίου 3” Βόλτα (σπείρωμα), πιστοποιημένα κατά DIN 14308.
Πιστοποιημένα ρακόρ STORZ αλουμινίου – Ουρά:

Διατίθεται σε: 1″. – 1¾”. – 2″. – 2½”. – 3″.
Πιστοποιημένα κατά DIN 14301.

Πιστοποιημένο ρακόρ αλουμινίου JOHN MORRIS.

Πιστοποιημένο κατά LPCB.

Πιστοποιημένο ρακόρ Αλουμινίου 1 ¾”.

Πιστοποιημένο κατά ΕΝ586.

Πιστοποιημένο ρακόρ ορειχάλκινο JOHN MORRIS.

Πιστοποιημένο κατά LPCB.

Ρακόρ oρειχάλκινo Nakajima:

Διατίθεται σε: 1½”. – 2″. – 2½”.
Κατασκευασμένo Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρότυπο ΝF 561 – 704.
Υποχρεωτική χρήση κλειδιού Nakajima.

Ρακόρ αλουμινίου John Morris:

Ζεύγος (Bόλτα – Oυρά). Διατίθεται σε: 1¾”. – 2″ – 2½”.
Κατασκευασμένα Σύμφωνα με BS 336.

Ρακόρ αλουμινίου – Βόλτα:

Kατασκευασμένο από καθαρό αλουμίνιο (μη ανακυκλωμένο), υψηλής αντοχής και χαρακτηριστικής λάμψης.
Διατίθεται σε: 1½”. – 1¾”. – 1″. – 2″. – 2½”. – 3″.
Με λευκό λάστιχο στεγανοποίησης, άριστης ποιότητας Γερμανίας.

Ρακόρ αλουμινίου – Ουρά:

Kατασκευασμένο από καθαρό αλουμίνιο (μη ανακυκλωμένο), υψηλής αντοχής και χαρακτηριστικής λάμψης.
Διατίθεται σε: 1½”. – 1¾”. – 1″. – 2″. – 2½”. – 3″.
Με λευκό λάστιχο στεγανοποίησης, άριστης ποιότητας Γερμανίας.

Ρακόρ βρύσης ½”:

Για σύνδεση του λάστιχου νερού της μικρής πυροσβεστικής φωλιάς με τη βρύση.

Ρακόρ Ορειχάλκινο John Morris:

Ζεύγος (βόλτα – ουρά).
Διατίθεται σε: 2″. – 2½”. Κατασκευασμένα Σύμφωνα με BS 336.

Ρακόρ ορειχάλκινο – Βόλτα:

Διατείθεται σε: 1½”. – 2″. – 2½”.

Ρακόρ ορειχάλκινο – Ουρά

Πληροφορίες: Διατείθεται σε: 1½”. – 2″. – 2½”.

Ρακόρ – Προσαρμογέας – Nakajima BSP Ορειχάλκινο (για προσαρμογή σε κρουνό):

Διατείθεται σε: 1½”. – 2″. – 2½”.
Κατασκευασμένο Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρότυπο.

Ρακόρ – Προσαρμογέας αλουμινίου John Morris 2 ½’’ Θηλυκό x 2’’ BSP Θηλυκό, για προσαρμογή σε κρουνό:

Κατασκευασμένα Σύμφωνα με BS 336.

Ρακόρ – Προσαρμογέας ορειχάλκινο John Morris:

Διατίθεται σε: 2’’ Θηλυκό x 2’’ BSP Θηλυκό. – 2 ½’’ Θηλυκό x 2’’ BSP Θηλυκό. Για προσαρμογή σε κρουνό, σύμφωνο με το Βρετανικό Πρότυπο BS 336.

Συστολικοί μαστοί αλουμινίου:

Χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή ρακόρ.
Διατίθεται σε: (1½ ” x 1”) – (2” x 1”) – (2” x 1 ½”) – (2” x 2”) – (2½” x 1”) – (2½ ” x 1½”) – (3” x 2”) – (3” x 2½”).

VIEW
  • 2
  • 3
  • 4
TOP

SHOPPING BAG 0

Added to wishlist! VIEW WISHLIST