+30 2310 656.540

Αναγομώσεις Πυροσβεστήρων

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία ΚΥΑ 618/43/05, περί ασφάλειας του πολίτη-χρήστη, όλοι οι πυροσβεστήρες πρέπει να καλύπτουν τους κανονισμούς ασφαλείας.

Ο πυροσβεστήρας πρέπει να έχει ταυτότητα.. δηλαδή:

  1. Να φέρει επάνω του ανάγλυφα το όνομα του κατασκευαστή, και όχι σε αυτοκόλλητο.
  2. Να έχει αριθμό σειράς η παρτίδας ανάγλυφο. Το οποίο δίνει την δυνατότητα ο κάθε πελάτης να έχει τον δικό του πυροσβεστήρα γνωρίζοντας τα νούμερα αυτά, και να μην του δώσουν άλλον πυροσβεστήρα που πιθανών να είναι σε αθλία κατάσταση η παλαιός.
  3. Να έχει ανάγλυφα την πίεση δοκιμής του πυροσβεστήρα.
  4. να έχει ανάγλυφα το CE.
  5. να έχει ανάγλυφα το έτος κατασκευής του.


Οι πυροσβεστήρες αναγομώνονται και να συντηρούνται από αναγνωρισμένες εταιρίες που έχουν πιστοποιημένα αρμόδια άτομα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Αν δοθούν σε επιχείρηση που δεν έχει πιστοποιητικά και συμβεί κάτι έχει ο πολίτης- χρήστης ευθύνη και θα υποστεί και αυτός μαζί με την αναρμόδια επιχείρηση τις κυρώσεις που προβλέπετε από την νομοθεσία. Από της αρχές του 2006 η πυροσβεστική υπηρεσία δεν θα δέχεται δηλώσεις αναγομώσεων από μη αναγνωρισμένες εταιρίες βάση του καταλόγου που θα τους έχει δοθεί από την ΕΒΕΤΑΜ. Θα προβαίνει μάλιστα σε ανάκληση αδειών των επιχειρήσεων που δεν θα έχουν δηλώσεις από αναγνωρισμένες εταιρίες αναγομώσεων. 

Εμείς αναλαμβάνουμε, όχι μόνο, να σας εφοδιάσουμε με τους κατάλληλους πυροσβεστήρες, αλλά και να σας τους συντηρήσουμε, ώστε, οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί να είναι διαθέσιμοι για χρήση.


Επικοινωνία

ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ 10
Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ
Τ.Κ56429
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 656.540
Fax 2310 606.699
Email: info@fireend.gr

Η εταιρία μας από την ίδρυση της έχει αποκτήσει το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015.
© 2018 NetApps, All Rights Reserved