+30 2310 656.540

Υλικά κατάσβεσης

To FM200 (HFC 227 EA Επταφθοριοπροπάνιο) είναι ένα κατασβεστικό αέριο (υποκατάστατο του Halon) που χρησιμοποιείται ευρύτατα για τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης computer room και γενικότερα χώρων στους οποίους υπάρχει μόνιμη παρουσία ανθρώπων.

To FM200 είναι άχρωμο αέριο, έχει χαμηλή τοξικότητα, δεν προκαλεί καταστροφές στον μηχανολογικό εξοπλισμό και δεν αφήνει κατάλοιπα. Αποθηκεύεται σε υγροποιημένη μορφή  σε ειδικές φιάλες (8l, 16l, 32l, 52l, 106l, 147l, 180l) υπό πίεση 24.8bar (χρησιμοποιείται άζωτο για να  εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πίεση).Σε περίπτωση όπου απαιτούνται μεγαλύτερες ποσότητες κατασβεστικού αερίου χρησιμοποιούνται συστοιχίες φιαλών FM-200.

Για να σχεδιαστεί σωστά ένα σύστημα αυτόματης κατάσβεσης βασισμένο στο FM200 θα πρέπει να υπολογιστεί η απαιτουμένη ποσότητα του κατασβεστικού αερίου .Η ποσότητα αυτή εξαρτάται από τις ακόλουθες παραμέτρους
-Τις διαστάσεις του χώρου
-Την χρήση του χώρου
Στην συνέχεια θα πρέπει να υπολογιστεί ένα δίκτυο σωληνώσεων το οποίο θα εξασφαλίζει ότι ολόκληρη η ποσότητα του κατασβεστικού αερίου να απελευθερωθεί στον προστατευόμενο χώρο σε χρονικό διάστημα από 6sec έως 10sec.

Η ακριβής ποσότητα του απαιτούμενου αερίου για ένα χώρο καθώς και η σχεδίαση του δικτύου των σωληνώσεων προκύπτει από υπολογισμούς που γίνονται από το τμήμα μελετών της εταιρείας μας. Οι υπολογισμοί είναι βασισμένοι τόσο στην Ελληνική νομοθεσία, όσο και στα Ευρωπαϊκά πρότυπα (standards).

     

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Το FM-200 έχει μια μηδενική ικανότητα μείωσης του Όζοντος  (ODP, Ozone Depletion Potential ), ένα εξαιρετικά χαμηλό δυναμικό του φαινομένου του θερμοκηπίου (GWP, Global Warming Potential  Στην σύνθεση  του δεν περιέχει οργανικές ενώσεις του βρωμίου ή χλώριο. Η ατμοσφαιρική διάρκεια ζωής των FM200 ® είναι μεταξύ 31 και 42 ετών.

Τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης που εγκαθιστά η Fireend είναι πιστοποιημένα από διεθνείς οίκους. Σε συνδυασμό μάλιστα με την σωστή εγκατάσταση των συστημάτων από τους άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς της εταιρείας μας παρέχουμε στον τελικό πελάτη ένα σύστημα, το οποίο θα λειτουργεί μακροχρόνια χωρίς την παρουσία τεχνικών προβλημάτων.

'Ολα τα αυτόματης κατάσβεσης  επιτηρούνται και επιβλέπονται από ένα κεντρικό πίνακα αυτόματης κατάσβεσης. Η εντολοδότηση για την κατάκλιση του χώρου με κατασβεστικό αέριο μπορεί να δοθεί είτε αυτόματα (ύστερα από επιβεβαίωση του συμβάντος από δύο ζώνες ανίχνευσης ) είτε χειροκίνητα. Σε κάθε εγκατάσταση, υπάρχουν επίσης οι απαιτούμενες ενδείξεις προσυναγερμού –συναγερμού, καθώς επίσης και κομβίο για την χειροκίνητη ακύρωση της εντολής κατάσβεσης.

Πυροσβεστικός Αφρός AFFF Αγγλίας Filmfoam 716 (6%) σε Δοχείο 25 Λίτρων.

Πυροσβεστικός Αφρός AFFF Αγγλίας Filmfoam 713 (3%) σε Δοχείο 25 Λίτρων.

Χρησιμοποιείται για φωτιές σε Μαγειρικά Λίπη και Έλαια, καθώς και σε φωτιές κατηγορίας Α (στερεά)

Πυροσβεστικός Αφρός AFFF Αγγλίας Filmfoam 716 (6%) σε Δοχείο 200 Λίτρων.

Πυροσβεστικός Αφρός AFFF Αγγλίας Filmfoam 713 (3%) σε Δοχείο 200 Λίτρων.

F Class - Wet Chemical σε Δοχείο 200 Λίτρων. Χρησιμοποιείται για φωτιές σε Μαγειρικά Λίπη και Έλαια, καθώς και σε φωτιές κατηγορίας Α (στερεά).

Πυροσβεστική Σκόνη ΑΒC 40% ΑΓΓΛΙΑΣ, ISOCOMP σε σάκο των 1000Kg.

Πυροσβεστικός Αφρός AFFF Αγγλίας Filmfoam 916 (6%) σε Δοχείο 25 Λίτρων.

Αντιπυρικό υγρό με Πιστοποιητικό Ανάλυσης σε Δοχείο 20 Λίτρων.

Επικοινωνία

ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ 10
Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ
Τ.Κ56429
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 656.540
Fax 2310 606.699
Email: info@fireend.gr

Η εταιρία μας από την ίδρυση της έχει αποκτήσει το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015.
© 2018 NetApps, All Rights Reserved